Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur heeft niet alleen te maken met het herinrichten van natuurgebieden, maar juist met het herinrichten van woonwijken. De rol van de landschapsarchitectuur is de relatie tussen de bewoners en de gebruikers van dat gebied en de natuur. Een goede landschapsarchitect beschikt over een zeer gedegen kennis van de flora en fauna. Hij is in staat de historie van een gebied te achterhalen en kan op basis daarvan bepalen welke natuurlijke inrichting de beste kans van slagen heeft in een nieuw ontwerp. Belangrijk is om daarbij niet alleen maar naar de natuur te kijken, maar naar de synergie tussen de natuur en de gebruikers van het gebied.

Combineren van wensen

In tegenstelling tot wat wellicht kan worden gedacht, is landschapsarchitectuur niet zozeer een kwestie van een keuze maken voor de natuur, maar van het combineren van wensen. De beleidsmakers geven de landschapsarchitectuur een visie mee. Maar hij heeft ook te maken met de wensen van de bewoners. Vaak is daar wel een gemeenschappelijke deler in te vinden. Want bewoners zullen niet snel protesteren als je een gebied gaat inrichten met veel groen. De meeste mensen vinden een groene leefomgeving immers bijzonder prettig. Het enige waardoor je qua landschapsarchitectuur met de bewoners in conflict kunt komen zijn planten die overlast kunnen veroorzaken of een grote waterpartij.

Goede infrastructuur

Landschapsarchitectuur heeft behalve voor de natuur en de wensen van de bewoners ook te maken met de infrastructuur. De zojuist genoemde grote waterpartij kan een uitstekende buffer zijn bij zware hoosbuien. Maar dat werkt alleen als die waterpartij voor de bewoners van het gebied geen overlast veroorzaakt. Als er veel gezinnen met kleine kinderen in een wijk wonen kan een waterpartij op het nodige verzet rekenen. Een andere aspect waarmee bij landschapsarchitectuur rekening moet worden is de ontsluiting van de wijk.

Een cursus BHV volgen, welke en hoe doe je dit?

Voldoende BHV’ers op je locaties zijn belangrijk om de veiligheid in je pand te kunnen waarborgen. Om onderdeel uit te kunnen maken van het team BHV, moet je in het bezit zijn van een geldig BHV certificaat. Deze behaal je door een cursus BHV te volgen bij G4S. Bij deze cursus leer je wat je moet doen in het geval van een noodsituatie en hoe je het gevaar kunt bestrijden. Er zijn bij G4S meerdere cursussen op het gebied van BHV, welke voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.

Duur en geldigheid

Een cursus BHV bij G4S duurt slechts twee dagen. Deze dagen zijn opgedeeld in aparte dagdelen, waardoor je de cursus eenvoudig kunt combineren met je standaard werkzaamheden. Aan het einde van de cursus krijg je een BHV certificaat, welke een jaar geldig is. Dit certificaat is wettelijk verplicht om deel van het team BHV uit te kunnen maken. G4S werkt alleen met cursussen die volgens de wettelijke richtlijnen zijn ontworpen en daarmee worden de BHV certificaten hiervan door de Arbowet gezien als geldig.

Verschillende cursussen

De ene werknemer heeft al meer parate kennis over BHV dan de ander en in elke branche heb je andere werkzaamheden nodig om de werkplek veilig te kunnen houden. Daarom biedt G4S verschillende cursussen aan. Ben je nog een beginner op het gebied van BHV? Dan kun je een basistraining volgen. Heb je al een certificaat maar moet deze vervangen worden? Kies dan de bijpassende herhalingscursus. Werk je op een plek waar er een groot risico is op een uitslaande brand? Volg dan de BHV cursus (kleine) brandjes blussen. Verder kun je ook een cursus BHV volgen die gespecialiseerd is op het gebied van hoe je moet alarmeren en ontruimen en kun je een extra focus leggen op het onderdeel reanimeren. Bij G4S is er altijd wel een cursus BHV die past bij jouw wensen en die van je bedrijf.